מהן מטרות הטיפול הקוגניטיבי?

הטיפול הקוגניטיבי מיועד לשפר תפקודים יומיומיים, תלויי חשיבה. לאחר מיפוי הקשיים, נבנית תוכנית הטיפול ונבחנת התאמתו של המטופל לטיפול פרטני או לטיפול קבוצתי. במהלך הטיפול לומד האדם לזהות בעצמו את הקשיים בחשיבה ויחד עם המטפל הקוגניטיבי מפתח כלי התמודדות ואסטרטגיות מפצות במטרה לשפר את תפקודו. למשל, אדם שמתקשה לנהל את סדר יומו בשל קשיים בקשב ובריכוז, לומד לזהות את המקור לבעיותיו (מוסחות, אימפולסיביות וכו') ונערך עם אסטרטגיות פיצוי ועזרים (למשל, יכולת לעכב תגובה, יומן).
צור עימנו קשר

משרד ראשי (לדברי דואר):רחוב ההגנה 20, דירה 5
גבעתיים 53449 סניף תל-אביב:רחוב ברודצקי 36, תל אביב (ליד האוניברסיטה)
טלפון: 03-6002972פקס: 077-4005634
אבחון:Yoram@neuropsychology.co.ilטיפול:Gil@neuropsychology.co.il
כתיבת תגובה