אבחון לליקויים התפתחותיים

אבחון לליקויים התפתחותיים

ליקויים התפתחותיים הינם מתארים מצב בו לאדם יש הנמכה בתחום אחד או יותר והוא מתפקד באופן הדומה לאנשים צעירים ממנו. העיכוב יכול לגרום להתפתחות איטית, למשל של אינטליגנציה, או שהתפתחותו יכולה להיעצר כליל בתחום זה.

עיכוב ההתפתחותי יכול להתבטא במגוון תחומים, בניהם התחום הקוגניטיבי והחברתי.

הפרעת קשב הינה תופעה שכיחה בה יש חשיבות לאיתור מוקדם וטיפול בשל הנזקים האפשריים להישגים אקדמאיים ובתחום החברתי

מוגבלות שכלית התפתחותית, מה שבעבר נקרא פיגור שכלי, היא הפרעה נוירו-התפתחותית בה התפקוד האינטלקטואלי נמוך בהשוואה לאדם הממוצע.

כ- 0 תפקודי חשיבה

שונים נבדקים בדו"ח נוירופסיכולוגי מקיף

כ- 0 תחומי זיכרון

נבדקים באבחון ממוצע

כ- 0 תחומי קשב

נבדקים באבחון ממוצע

מוזמנים לשאול ולהתייעץ על אבחון במגוון דרכים: