כשירות נהיגה

ד"ר יורם בראב מבצע אבחונים שבוחנים יכולות חשיבה הרלוונטים עבור נהיגה
% 0

מאבחוני המכון הם עבור ביהמ"ש

כ- 0

תפקודי חשיבה שונים נבחנים באבחון ביהמ"ש

0 שעות

עורך בממוצע אבחון עבור ביהמ"ש

דילוג לתוכן