אבחונים במסגרת ביטוח לאומי

ד"ר יורם בראב מבצע אבחונים הבוחנים ליקויים ואחוזי נכות בתחום הקוגניטיבי והרגשי-התנהגותי. אבחונים אלו חתומים ע"י פסיכולוג שיקומי מומחה וניתן להגישם עבור ועדות ביטוח לאומי
% 0

מאבחוני המכון הם עבור ביהמ"ש

כ- 0

תפקודי חשיבה שונים נבחנים באבחון ביהמ"ש

0 שעות

עורך בממוצע אבחון עבור ביהמ"ש

דילוג לתוכן